Információk, érdekességek

Vigyázzunk házi kedvenceinkre is a kánikulában!

2024. június 21.

Képforrás: Canva Pro adatbázis.Nyáron nem csak nekünk van melegünk, hanem a háziállatainknak is. Mi tudunk izzadni, és ettől nem hevül fel a testünk, de kedvenceink nem izzadnak, ezért rájuk sokkal nagyobb veszélyt jelent a meleg.  

Ami nagyon fontos, hogy sokkal több ivóvizet tegyünk le nekik, mint általában szoktunk, és legyen a lakásban szellős hely, ahova a kutyus, cicus le tud feküdni. Ilyenkor jobban szeretnek a vackuk helyett a kőre, padlóra feküdni, ezért ha ott szőnyeg van lerakva, akkor azt rakjuk el onnan. Ha mi is otthon vagyunk, akkor időközönként egy nedves ronggyal töröljük át a testüket.

Kisebb állatkáknál, mint amilyenek például a hörcsögök, rakjunk be egy medencét, és figyeljünk oda, hogy nekik se fogyjon el az ivóvizük. Papagájnál is oldjuk meg, hogy meg tudjon fürödni, ha nincs kalitkára rakható fürdő, akkor egy kisebb tál is megfelel erre a célra. lyenkor nekik is több ételt adjunk, ahogy mi is gyakrabban éhezünk meg, úgy ők is többet esznek.

Kutyáknál séta közben ne a napon sétáljunk, vigyünk magunkkal vizet, ha hosszabb sétákra visszük! Erre is van már boltban kapható itató, de egy flakon víz, és egy tál is tökéletesen megfelel erre.

Ha van lehetőségünk rá, akkor vigyük el szabad vízre, de ott is figyeljünk rá, hogy ne legyen sokat a napon.


Amerika ősi titkai - jelek a jövőből?

2024. június 15.

Az ősi civilizációk a 7-8. században élték virágkorukat. 800 táján azonban számunkra megmagyarázhatatlan okokból a hanyatlás jelei kezdtek megmutatkozni: abbamaradtak a városi építkezések, nem készültek többé az uralkodók származását és dicsőítését szolgáló magas kőoszlopok. Mi történt Amerikával, és mi maradt meg az utókornak?  

Képforrás: Canva Pro adatbázis.Az amerikai kontinens középső és déli területeinek korai történetéről a régészeti adatok mellett, a szájhagyomány által megőrzött és továbbadott elbeszélések, majd ezeknek a 16. századbeli spanyol krónikások által megörökített írásos forrásanyagai állnak rendelkezésünkre.

Addig, amíg az európaiak föl nem fedezték ezt a földrészt, - eddigi tudásunk szerint - ez a kultúra elszigetelten fejlődött, legalábbis az európaiaktól. Talán az ősi civilizációk kapcsán is érdemes elgondolkodnunk, hogy amiről nem tudunk esetleg kapcsolatban áll v. állt egy olyan nagyobb entitással, amellyel - az értékeiről túlontúl meggyőződött Európa - nem mérkőzhet. Mindenesetre az indián kultúrák sajátos és egymáshoz képest sem csekély eltérést mutató, autochton fejlődése egyedi emlékeket hagyott hátra az utókor számára.

Az újvilági társadalmak fejlődését jelentős mértékben meghatározták a természeti adottságok: a trópusi esőerdő mellett a sivatagi szárazságú vidékek is megtalálhatók. Vagyis: valószínűtlen a nagy népsűrűség ilyen területeken, a településszerkezet laza, szórt és az egyes nemzetségek nagy megművelhető földterülettel rendelkeztek. Peru és Mexikó fejlett fölművelése már a jól szervezett államhatalom kiépülésének az eredménye volt.

Maja nyomok

A klasszikus maja civilizáció a Petén-térség és a Yucatán-félsziget alföldjein virágzott. Jellegzetes emlékei a templompiramisok, vagyis mészkőből épült sokszobás épületek. A városokon belül, azokat össze is kötve úthálózat épült, az épületeken, lépcsőfeljárókon hatalmas feliratok olvashatók. Talán ókori reklám akár az istenek, akár földi helytartóinak védelmére.

A maja hieroglifikus írás; a képírás és a fonetikus írás elemeinek a keveréke, az egyetlen írásrendszer az ősi Amerikában. A tárgyakon olvasható feljegyzések mellett fennmaradtak ősi maja kódexek, amelyek háncspapírból hajtogatott könyvek voltak. Az írás balról jobbra, fentről lefelé olvasható (a majáknak). Feliratok maradtak fenn az ókori dinasztiákról, melyek értelmezését az ún. Hosszú Számlálás naptára tett lehetővé.

Más amerikai civilizációkhoz hasonlóan, a maja előkelők is istentől származtatták magukat. Patriarchális társadalom volt, és a nők szerepe, mint ilyenben, afféle élő zálogként értelmezhető, amely szövetségeket hivatott erősíteni házasságkötések által. Az apa-fiú öröklés mellett előfordulhatott a hatalomátruházás is. A társadalom névtelenjeiről nem maradt fönt adat, azért nem látható át világosan a társadalom szerkezete, de valószínűsíthető, hogy a köznép kézművességgel foglalkozott a városokban és földműveléssel az elszórt falusi településeken.


Feng shui a hálószobában

2024. június 07.

Képforrás: Canva Pro adatbázis.Jó-e, ha pirosra festjük a falakat, mi a helyzet az ágy tájolásával, vajon segít-e a házaséleten, ha felfestjük a falra kínai horoszkóp-kalligráfiáinkat? Lássuk!  

Röviden: nem. Nem ezen múlik a siker. A feng shui nem tárgyakból, színekből vagy kalligráfiákból áll, hanem egy átfogó szellemiség. A külső környezettel, a velünk együtt lakó emberekkel való harmónia megteremtéséről van szó, amely segíti a belső harmónia kialakítását. Ebből kiragadni egy részletet – pl. piros fal – önmagában kevés, sőt, a zavart fokozhatja.

A keleti szemlélet az embert nem választja el a környezetétől, ahogy a testrészeket sem egymástól, hanem mindent egységes rendszerként kezel. Teljesen természetes, hogy székrekedés esetén a kézen lévő pontot masszírozzák, a lehető legtávolabb a belektől, vagy hogy a kínai orvos a beteg lakóhelyét is megvizsgálja, amikor kezelési tervet készít. Hol és hogyan él a páciens? Nagyon nem mindegy!

A problémák megjelennek az életben – a hálószobában alkalmasint szexuális zavarok, álmatlanság, civódás képében. Pusztán a lovas kép az ágy felett még kevés a bajok rendezéséhez, bár sokat segít már önmagában az a tudat, hogy „tettem valami konkrétat a dolog érdekében”.


Fogsorodra van írva a jellemrajzod

2024. június 06.

Képforrás: Canva Pro adatbázis.Fáj, lyukas vagy gyulladt? Melyik foghoz milyen érzelem társul? A fogak és a lelki folyamatok között szoros kapcsolat áll fenn. Összefüggések és fogbabonák!  

Fogaink nem csak szerveink állapotáról adnak információt, de saját érzelmi karakterrel is rendelkeznek, ami lelki dolgainkat tükrözi vissza.

Rágás és rágódás

A fogak szellemi, lelki oldalon is ugyan azt  funkciót töltik be, mint a fizikai síkon. A táplálékot igyekeznek megrágni, összeaprítani. Mind az étel, mind a problémák, érzelmek megrágása igen fontos feladat, hiszen másképp nem bír majd velük a gyomrunk.

A fogak elsősorban akkor jelezhetnek problémát, ha zavar adódik a rágás-rágódás, illetve öntisztulás egyensúlyában.

Fogfájdalmak = lelki receptorok?

Miért nem jó, ha valamin túl sokat rágódunk? A sok rágódás fokozza a vérkeringést, ám a rágódáshoz kapcsolódó kudarcélmények egyúttal fokozzák a savképződést is, ami terheli a fogzománcot, és lyukadáshoz vezethet. Kezdetben fájdalmat érzünk, ami arra figyelmeztet, hogy figyeljünk oda, mit cselekszünk! A baloldali fájdalom elsősorban érzelmi jellegű gyötrődést jelezhet, míg a jobboldali a fizikai, földi dolgokkal kapcsolatos problémákra utalhat.

A metszőfogak fájdalma félelmet, bizonytalanságot jelezhet, a szemfogaké nyugtalanságot, dühöt és haragot; a felső kisőrlők és az alsó nagyőrlők fájdalma pedig kiábrándultságot, levertséget tükrözhetnek.

A felső nagyőrlők, alsó kisőrlők fájdalma túlzott rágódásra, aggódásra utalhatnak; a bölcsességfogak fájdalma pedig lelki kifáradásra, kimerülésre és depresszióra adhatnak magyarázatot.

Azt se feledjük, hogy az is negatív következményekkel járhat, ha elmulasztjuk megrágni szellemi-fizikai táplálékunkat, hiszen gyomrunkat, bélrendszerünket, illetve nyelőcsövünket terheljük meg feleslegesen.


Mesés Kelet - mesés Nyugat? Avagy olyan nincs, hogy valami nem kínai

2024. június 05.

Divatban van a Kelet. Régi dolog ez: már a középkorban is kincseket sejtettek arrafelé, nem véletlenül indult el Kolumbusz Indiába, a régi korok expedíciói ősi kultúrákról, seregekről, művészetről, felmérhetetlen gazdagságról számoltak be. Magukkal hoztak egy-egy díszes vázát, míves tőrt, papirusznád-festményt, kalligráfiát vagy lakkdobozt. A Nyugat lakói számára Kelet, főleg Kína a titkok hazája lett. A megszerzendő titkos tudás hazája is!  

Képforrás: Canva Pro adatbázis.Eldorádó – valahol nem itt

Hasonló zajlott le Tibettel kapcsolatban is, azzal a különbséggel, hogy az ottani feltételezett kincsek nem anyagi természetűek.

Érdekes dolog, hogy Kínában pedig Nyugat vált az elképzelt Eldorádóvá. A kínai hitvilágban a Nyolc Halhatlan nyugaton, mesés szigeteken él. Vagyis a Paradicsom Nyugaton van. Az ott élők az örök életet adó gyümölccsel, egyfajta aranyalmával táplálkoznak – ez nem más, mint a sárgabarack. Emlegetik az ősi bölcs királyt, An-Tun császárt, akinek országában a bölcsesség, méltányosság, igazság uralkodik. An-Tun császár pedig nem más, mint Antonius római uralkodó, akinek idejében pár utazó eljutott Kínába, és a római jogról meséltek a kínaiaknak…

A kapu: Bizánc

A két világot, Keletet és Nyugatot mindig is kereskedelmi szálak kötötték össze, ám eljutni egyikből a másikba évszázadokon át nehéz, sőt olykor lehetetlen volt. A Góbi-sivatag, vagy az oszmán török birodalom áthághatatlan akadályként tornyosult az utazók előtt. Mégis, a kultúrák találkozni és keveredni tudtak.

Bizánc összekötő kapocs volt jó ezerötszáz évvel ezelőtt. A keleti selyemkelmék  és aranyékszerek még ma is megcsodálhatók az európai uralkodók díszöltözetén – a magyar koronázási paláston, a jogar és a kard megmunkálásán is erősen érződik a keleti hatás. A nyolcszögletű templomok és szentélyek – mint Ravennában Galla Placidia síremléke, vagy a korai bazilikák alaprajza – a kínai bágua elrendezést követi, ahogy a „keletelés”, vagyis a tájolás szokása is megegyezik.


További híreink megtekintéséhez lapozzon!
1...2...455